Kalorimetrija

Praktično svi hemijski ili fizički procesi vezani su za toplotu – bilo da se adsorbuje ili oslobođa iz sistema. Kvantitativno utvrđivanje količine i procenat oslobađanja (ili potrošnje) toplote je izvor termodinamičkih, kinetičkih i analitičkih podataka o sistemu, što omogućava detaljna istraživanja različitih procesa od molekulskih i proteinskih interakcija u oblasti prirodnih nauka do hidratacije cementa u građevinskoj industriji.

kalorimetrija

Kalorimetrija je nespecifična tehnika koja meri ukupnu toplotu kao rezultat određenog procesa, koji se može sastojati od različitih koraka. Zato je veoma važno ukoliko je moguće, da se proces vrši korak po korak i pratitit sve promene koje doprinose ukupnoj toploti procesa. Kompanija Labtim d.o.o. zajedno sa vodećim proizvođačem kalorimetrijskih sistema – kompanijom TA Instruments – nudi punu podršku za najosetljivije, najstabilnije i najfleksibilnije kalorijetrijske sisteme. Naša ponuda uključuje Izotermne titracijske kalorimetre za istraživanje molekulskih interakcije Diferencijalna skenirajuća kalorimetrija karakteriše strukturu i stabilnost velikih biomolekula, i univerzalni Izotermalni mikrokalorimetarkoji meri toplotni fluks u odnosu na različite procese kako bi se izveo ogroman broj različitih testova, kao što su studije stabilnosti i kompatibilnosti, kao i on-line praćenje procesa sa protokom toplote u opsegu između nekoliko nanoWatts i nekoliko stotina miliWata.

Najfleksibilniji mikrokalometrijski instrument TAM IV sa ogromnim brojem dodatnih modula ima samo jedno ograničenje u upotrebi – mašta istraživača.

Proizvodi

mikrokalorimetrija

Mikrokalorimetrija

Scroll to Top