Priprema uzoraka

U analitičkom svetu, priprema uzoraka je jedan od najvažnijih koraka sa kojima se analitičari svakodnevno susreću u svom radu u laboratoriji.

Metod analize podrazumeva niz koraka koji se moraju ispuniti pre početka rada, proces zavisi od izabrane tehnike, tipa uzoraka i zahteva analize.

pv1

Uzorci moraju biti reprezentativni i homogeni, i oblikom odgovarati analizi koja je odabrana.

Postoji mnogo procedura pripreme uzoraka pre odgovarajuće metode analize, uključujući sušenje uzorka, rastvaranje, uklanjanje komponenti koje utiču na tok analize.

Proces pripreme uzoraka može biti vremenski zahtevan u nekim procesima, pa u procesu optimizacije koraka koristimo automatizaciju procesa pripreme uzoraka, čime ubrzavamo proces pripreme i smanjujemo faktor ljudske greške.

Proizvodi

priprava-vzorcev

Automatizovana priprema uzorka

qdoc

Upravljanje podacima

biomolecule-purification

Prečišćavanje biomolekula

Scroll to Top