Termalne analize

Koncept "termalne analize" je veoma širok. Ova oblast uključuje niz analitičkih tehnika koje se koriste za proučavanje svojstava materijala u zavisnosti od temperature, vremena i atmosfere.

Zbog svoje univerzalnosti, tehnike termalne analize se koriste u različitim istraživačkim industrijama koje se bave razvojem i proizvodnjom polimerskih i kompozitnih materijala, farmaceutskih i prehrambenih proizvoda, organskih i neorganskih hemikalija, naftnih derivata i mnogih drugih proizvoda.

Većina ovih tehnika zasniva se na merenjima samo četiri fundamentalna parametra – temperature, mase, dimenzija i sila – čime se pruža detaljno razumevanje svojstava i strukture materijala u najširem rasponu temperatura od −196 °C do 2800 °C.

Labtim, u saradnji sa vodećim proizvođačem instrumenata za termalnu analizu i reologiju – TA Instruments – nudi našim korisnicima najpreciznija merenja ovih parametara.

1.) Merenje temperature:

Toplotni fluks zbog promena u sistemu (fazni prelazi, hemijske reakcije itd.) – DSC
Toplotna provodljivost i kapacitet, kao što su mogućnost prenosa i skladištenja toplote – Toplotna provodljivost i toplotni merači difuziteta

2.) Merenja mase:

Gubitak u masi usled isparavanja, desorpcije ili rasipanja — TGA
Povećanje mase zbog sorpcije – SA

3.) Merenje dimenzija:

Linearna ekspanzija – TMA, Kontaktni dilatometar
Površinska ekspanzija – Optični dilatometar
Zapreminska ekspanzija – Mikroskop sa mogućnošću zagrevanja uzoraka

4.) Merenja sile:

Linearna (napetost, savijanje) za proučavanje elastičnih svojstava materijala – DMA
Rotacijsko (smicanje) za proučavanje viskoelastičnih karakteristika materijala
Osim tehnika za klasične eksperimente, naša ponuda uključuje i jedinstvene instrumente sa inovativnim tehnologijama za simulaciju ekstremnih uslova u toku eksperimenta, kao što su gravimetrijski analizatori pod visokim pritiskom i sorpcijski analizatori.

termicna-analiza-2

Proizvodi

diferencna

Diferencijalna skenirajuća kalorimetrija DSC

sorpcijska

Sorpcijska analiza SA

termogravimetricna

Termogravimetrijska analiza TGA

simultana

Simultana termalna analiza SDT

Scroll to Top