Masena spektrometrija

Portfolio masene spektrometrije iz Waters korporacije nudi jednostavna i sveobuhvatna rešenja za analizu velikog broja uzoraka, čak i u najsloženijim matricima. Tehnologije kao što su QTof (za kvantitativne analize na instrumentima visoke rezolucije), StepWave (za analizu supstanci u tragovima) MSE (za preciznu analizu mase analita), u kombinaciji sa iskusnom tehničkom i servisnom podrškom kompanije Labtima, nude sveobuhvatna rešenja u ovom polju koja se brzo razvijaju.

Proizvodi

clinical

Klinička dijagnostika

single_quadropole

Single Quadrupole

triple-quadropole

Triple Quadrupole

G3

Time of Flight

Scroll to Top