Reologija

Pravi materijali prikazuju celi spektar reoloških svojstava – od idealnih tečnosti sa nultom viskoznošću do apsolutno elastičnih tvrdih tela.

Osnovni parametri za opisivanje svojstava viskoelastičnih materijala su viskoznost i modul koji se određuju preciznim merenjem primenjene sile i smenom postignutom u rotacionim i linearnim režimima rada reometra. Dobijeni reološki podaci su veoma važni za razumevanje i predviđanje svojstava materijala i performansi gotovih proizvoda, kao i uslova obrade i skladištenja kroz preciznu analizu molekularne strukture viskoelastičnog obrasca

Kompanija Labtim d.o.o. nudi kompletnu instrument podršku vodećeg svetskog proizvođača reometra – TA Instruments. U našem programu predstavljane su obe vrste reometra – reometar sa zasebnim motorom i pretvaračem i reometar sa kombinovanim motorom i pretvaračem za hvatanje najčistijih reoloških podataka u najširem okviru sila i pomaka. Za specifičnu primenu u industriji stakla i guma dostupni su posebni instrumenti, koji su razvijeni sa odgovarajućom specifičnošću – upotreba viših sila i temperatura.

Upotreba brojnih dodatnih modula za preciznu kontrolu temperature i vlažnosti vazduha, kao i paralelno prikupljanje komplementarnih podataka, omogućava detaljno razumevanje stvari.

Proizvodi

rheometer

Hibridni reometar Discovery

ares

Ares G2

viskoz-300x199

Viskozimetri

dinamicni-mehanski-analizatorji

Dinamički mehanički analizatori

dodatki-hibridni-reometer-Discovery

Dodatna oprema za hibridni reometar Discovery

Scroll to Top