Klinka

LC/MS

Portfolio proizvoda Kompanije Waters Corporation In Vitro Diagnostic (IVD) nudi sveobuhvatan skup različitih tehnologija i mogućnosti kliničke dijagnostike. Koristeći najmodernu hromatografiju, masenu spektrometriju i tehnologije informatike, omogućava tačnu i pouzdanu analizu biomarkera, metabolita i farmaceutskih sastojaka u uzorcima pacijenata. Od ranog otkrivanja bolesti do praćenja lečenja, Waters-ov IVD portfolio pruža zdravstvenim radnicima uvid u dijagnostiku. Na taj način pomaže u poboljšanju nege pacijenata i podstiče napredak u personalizovanoj medicini. Sa posvećenošću inovacijama i kvalitetu, Waters Corporation ostaje na čelu IVD industrije, pružajući rešenja koja poboljšavaju tačnost i efikasnost što za rezultat ima efikasniju dijagnostiku i lečenje pacijenata.

Zašto smo mi pravi partner za Vas?

Pouzdana dijagnostika izvedena iz najnaprednijih tehnoloških rešenja
Brza i kvalitetna implementacija
Profesionalna i pouzdana podrška
Iskusan i odgovoran partner
Scroll to Top